Sådan dækker Idrættens Forsikring 
Hvis din forening er medledm af DGI, er I omfattet af Idrættens Forsikring. Så er du sikker på, at I er dækket i mange tilfælde. Idrættens Forsikring dækker alle, der udfører et frivilligt arbejde for foreningen. Dine udøvere skal selv tegne en ansvars- og ulykkesforsikring, hvis de vil være dækket.

Læs mere via dette link: 
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/saadan-daekker-idraettens-forsikringer


Når skaden er sket.. 
Udfyldes skadesanmeldelsen og sendes derefter til ÅGF's Formand Søren Nygaard.

Link dertil: http://www.idraettensforsikringer.dk/Hvis-skaden-er-sket-192526
 
Aabybro Gymnastikforening | Aabybrogf@gmail.com