Aabybro Gymnastikforening Historie

Aabybro Gymnastikforening blev stiftet den 1. oktober 1931. Før 1931 havde Aabybro Kvindegymnastik virket en tid – det var her man drøftede om Aabybro Gymnastikforening skulle stiftes, betingelsen var bl.a., at der så skulle der både være kvinder, mænd og børn i foreningen. Ideen havde god tilslutning så den 1. oktober 1931 blev Aabybro Gymnastikforening stiftet. Dengang blev der vedtaget en lov, hvor bestyrelsen skulle bestå af 7
medlemmer, der skulle være 3 kvinder og 4 mænd, man måtte afholde 2 fester med dans om året, fastelavnsfest og en fest efter gymnastikopvisningen. Samlingsstedet til træning og fest var Høj- og ungdomsskolen.
Kontingent halvårligt: Voksne 4 kroner, børn 2 kroner. Lederløn: 50 kroner. Lederne var fra skolens lærerstab.
1939 var det foreningens højeste ønske at få en fane – men da man ingen penge havde og heller ikke kunne søge tilskud hos kommunen, måtte man selv ud at tjene pengene. Man lavede en tombola – her fik man det ønskede overskud og fanen blev købt. I 40’erne, var der 3 meget kolde år, og det var næsten umuligt at få varme i gymnastiksalen – så man lavede gymnastik med strikketrøjer på.
1942 overtog tyskerne skolen – så nu blev der kun trænet sommergymnastik udenfor. Efter befrielsen fortsatte gymnastikken for fuld styrke igen.
De første år efter gymnastikforeningen var blevet stiftet, havde man tæt samarbejde med Vedsted Gymnastikforening i forbindelse med ledere, fællestræning og festlige afslutninger. Foreningen havde også de ældres støtte og hjælp ved forskellige arrangementer.
1971 startede atletikafdelingen under Aabybro Gymnastikforening - atletikstadion blev indviet i 1979. Det var også her man bestemte at lave en volleyball
afdeling, for man sluttede altid af med volleyball efter atletiktræningen, så efteråret 1971 blev volleyball afdelingen startet.
1983 startede idrætsmærketræning, som både foregik i Hallens gymnastiksal og på atletikstadion. Idrætsmærketræning startede altid kort tid efter gymnastiksæsonen var afsluttet.
Indtil 1992 var Vendsyssel delt op i amtskredse. Aabybro Gymnastikforening var dengang 5. hovedkreds. Hovedkredsene havde dengang, hver deres egen bestyrelse og pengekasse.
1992 blev DDGU og DDSG&I slået sammen til DGI, så vi nu hører under DGI Vendsyssel. Hovedkredsene blev på samme tid nedlagt. Der blev nu etableret et kontor i Brønderslev, som bl.a. skulle vare tage kurser. Konsulenter blev stillet til rådighed. Forårsstævner, amtshold samt vejledere til gymnastikholdene bliver også varetaget herfra.
2003 er der samarbejde med Vendsyssel og Nordøstjylland.
2004 - den 26. oktober ekstraordinært årsmøde. Dagsordenspunktet er sammenlægning af de to amtsforeninger Vendsyssel og Nordøstjylland.
Aabybro Gymnastikforening | Aabybrogf@gmail.com